Wat is kinderyoga?

Kinderyoga is een leuke en ontspannen manier om het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van een kind te vergroten. Kinderen leren tijdens de yogales bewuster te worden van zichzelf, hun lichaam, emoties en hun omgeving.

Bij kinderyoga krijg je oefeningen die betrekking hebben op ademhaling, lichaamshouding, ontspanning en visualisatie. Door goed te ademen krijgt een kind meer energie. Door ontspanningsoefeningen gaan kinderen helder denken en kunnen ze onnodige spanning loslaten. Door visualisatieoefeningen leren kinderen omgaan met gevoelens, emoties, waardoor het zelfbewustzijn toeneemt.

Er wordt gewerkt met thema’s. De oefeningen vinden vaak plaats in spelvorm. Daarbij wordt gebruik gemaakt van o.a. muziek, dans, zingen en tekenen. Kortom wordt er ingespeeld op de belevingswereld van kinderen. Dit stimuleert de eigen creativiteit en fantasie! De lessen zijn iedere keer anders, maar bestaat wel uit vaste onderdelen als: warming-up, ademoefeningen, yogahoudingen, spel, mindfullness en visualisatie/ontspanning.

Bij kinderyoga gaat het om het plezier en niet om de techniek en prestatie. Iedereen mag zichzelf zijn. Belangrijk is dat de kinderen zich er goed bij voelen en plezier beleven aan zichzelf en anderen.

Kinderyoga is voor elk kind! Het heeft een positief effect op kinderen die last hebben van o.a. concentratieproblemen, slecht slapen, coördinatie, ademhaling, beweging/motoriek, nervositeit, angsten, overactief, hoogsensitief of naar binnen gekeerd zijn. Kortom door yoga leren kinderen samenwerken, respect hebben voor elkaar, worden leniger, voelen zich prettiger en kunnen zich beter concentreren!

En het is vooral de bedoeling een uur veel plezier met elkaar te maken!

WAAROM KINDERYOGA?

Onze kinderen worden tegenwoordig voortdurend geprikkeld door de omgeving, denk maar aan de grote “afleiders”; televisie, (spel)computer en mobieltje. Overvolle agenda's, beoefenen van vele hobbies, wie herkent het niet.

“Wij leven in een wereld vol lawaai”. Waar is nog een stil plekje om te genieten van de stilte?

Door onder andere kinderyoga, ontspanning, adem en stilteoefeningen kan het kind spelenderwijs tot rust komen.

Naast de overvloed aan prikkels kunnen onze kinderen ook nog last hebben van prestatiedruk en stress! Alle indrukken en ervaringen kunnen,als ze niet goed verwerkt worden in het onderbewustzijn, leiden tot spanningen in de vorm van; onrust, agressiviteit, concentratieproblemen, slaapstoornissen en angsten. En kan tot uiting komen in de vorm van o.a.: hoofdpijn, allergieën, bedplassen, buikpijn enz.

Kinderyoga kan hierin een positieve bijdrage leveren; bewust worden en (her)ontdekken van eigen kracht! Een mooie zin past hier goed op z’n plaats;

“In de rust ligt de kracht”- J.W. Goethe

Voorlopig geeft De Zonnegroet kinderyoga als naschoolse activiteit/workshop in Oosterwolde en omgeving!! Maar bij voldoende aanmelding kan er een kinderyogagroep gestart worden!